Home – Administratiekantoor B.O.S. – Boekhoudspecialist voor Ondernemers en Senioren

Welkom op de website van administratiekantoor B.O.S.

 

Inleiding:

Administratiekantoor B.O.S. is een allround Boekhouder voor Ondernemers en Senioren.

Het kantoor is gevestigd in Santpoort-Noord. Dat ligt onder de rook van Haarlem.

Openbare informatie over B.O.S. in te vinden op deze homepage en op de pagina nieuws.

 

 

De doelgroep is:

 1. Ondernemers met rechtsvorm eenmanszaak of vennootschap onder firma actief in de regio Haarlem tot Alkmaar en omgeving.

 2. Senioren die wonen in de buurt van het administratiekantoor.

 

Diensten voor ondernemers:

*Opzetten van de administratie

*Voeren van de administratie

*Het opstellen van de jaarrekening

*Verzorgen van de fiscale aangiftes (BTW en inkomstenbelasting ondernemer)

*Maand, kwartaal en jaarrapportages

*Advisering over lopende zaken

*Advisering tijdens het optreden van schakelmomenten

(welke dat zijn zie in het afgesloten deel van de website)

 

De ondernemers bij kantoor B.O.S. zijn

*Ondernemers die werken vanuit eigen huis 

*Ondernemers die werken op locatie van een opdrachtgever

*Ondernemers die werken vanuit een huurpand (winkel, kantoor of werkplaats)

*Ondernemers die werken vanuit een eigendompand (winkel, kantoor of werkplaats)

*Partime, fulltime en ook gepensioneerden die willen blijven doorwerken als ondernemer

 

Diensten voor senioren:

*Verzorgen belastingaangifte

*Bewaken berichtenbox berichten van de belastingdienst

*Praktische zaken oplossen rond belastingdienst, AOW, pensioen, kapitaal/lijfrente verzekeringen, hypotheek en dergelijke.

*Advisering tijdens het optreden van schakelmomenten

(welke dat zijn zie in het afgesloten deel van de website)

 

De senioren bij kantoor B.O.S. zijn

*Ondernemers die blijven doorwerken tijdens de oude dag fase

*Oud-ondernemers die na stoppen met hun bedrijf weer particulier zijn geworden en nu in hun oude dag fase zitten

*Particulieren zonder ondernemers achtergrond

 

Niet tevreden over uw  huidige boekhoudkantoor en/of op zoek naar een ander  boekhoud kantoor ?

Lees dan verder.

 

 Wie zijn in de praktijk de overstappers?

 1. Mensen die tot dan toe hun boekhouding zelf hebben bijgehouden. Ze hebben meer financiële ruimte gekregen en besloten de boekhouding uit te besteden aan een professioneel administratiekantoor.

 2. De andere variant is dat door de groei van de werkzaamheden van het bedrijf er geen tijd meer is om de boekhouding zelf bij te houden. Door de boekhouding uit te besteden maak je tijd vrij voor andere dingen.

 3. Mensen waarvan hun boekhouder heeft aangegeven, dat het gaat stoppen, waardoor u op zoek moet gaan naar een nieuwe boekhouder.

 4. Mensen die overstappen uit onvrede over hun huidige administratie/accountantskantoor, doordat:

     *Ze werken met uitstel en hun dossier wordt  regelmatig te laat behandeld wordt

     *Afspraken worden niet nagekomen

     *Men krijgt steeds te maken met een andere contactpersoon

     *Persoonlijk klikt het niet of men zit niet op dezelfde lijn

     *De klant wordt niet serieus genomen

     *Kantoor denkt niet mee met uw dossierstand

     *Er worden (regelmatig) storende fouten gemaakt

     *En het meest voorkomende: het kantoor berekent hoge prijzen

De prijzen van accountantskantoren liggen in de praktijk gemiddeld zo’n 30 – 50% hoger dan bij administratiekantoren. Deze laatste leveren doorgaans dezelfde kwaliteit met als extra voordelen: een snellere oplevering, het nakomen van de afspraken en één contactpersoon die jaar in jaar uit uw hele dossier behartigt en die u ook persoonlijk kent. Door per 1 januari over te stappen van een accountant- naar een administratiekantoor kunt u dus veel geld besparen.

Het prijsverschil wordt voornamelijk veroorzaakt, omdat de meeste accountantskantoren op zogenaamde A-locatie zijn gevestigd, veel luxueuzer zijn ingericht met extra ondersteunend personeel en veel investeren in ICT-projecten, waardoor de overheadkosten veel hoger zijn. Maar waarom zou u als klant daar meer voor betalen, terwijl het verder niets extra’s toevoegt?

Gechargeerd kun je zeggen:

*De grotere bedrijven en de rechtsvorm BV’s zitten bij de accountantskantoren

*De kleine bedrijven en de rechtsvormen eenmanszaak en vennootschap onder firma zitten bij de administratiekantoren.

Alle soorten overstappers zijn van harte welkom bij het administratiekantoor B.O.S. De meeste klanten zijn op deze wijze bij B.O.S. terecht gekomen en – belangrijk – ook tevreden klanten geworden.

Lees bij het kopje Werkwijze van administratiekantoor B.O.S. hoe B.O.S. te werk gaat voor zijn klanten.

 

Werkwijze administratiekantoor B.O.S.  

*Kleinschalig kantoor

*Kennis en expertise

*Een vast contactpersoon, die alle onderdelen van uw dossier jaar in jaar uit behandelt (lees: dus parate dossierkennis)

*Laagdrempelige manier van werken

*Snelle doorlooptijden

*Flexibel ingesteld kantoor, want:

*Kantoor is elke maandagavond geopend tot 20.00 uur. De klant kan dus altijd na werktijd een afspraak maken.

*Bezoekafspraak wordt afgestemd op het moment wat de klant het beste uitkomt.

*De klant kan 24 uur per dag per email een beroep op ons doen.

*Lagere jaarprijs t.o.v. vele andere kantoren.

Vaste jaarprijs, gebaseerd op de omvang van de administratie en zonder dat de klant voor elk dingetje een extra factuur ontvangt. Alleen bij grote afwijkingen omhoog of omlaag in de omvang zal er een aanpassing komen in de vaste jaarprijs.

*Er wordt meegedacht over uw dossierstand en er is een op de toekomstgerichte advisering

*Er wordt niet met uitstel gewerkt.

Voor 1 april worden alle inkomstenbelasting aangiftes ingediend.

En bij de aangifte erfbelasting wordt het 3,5 maand na de overlijdensdatum van de erflater ingediend, uitgaande van de veronderstelling dat de info op tijd en volledig beschikbaar wordt aangeleverd.

Bij beide aangiftes wordt het in rekening brengen van de belastingrente door de belastingdienst ontlopen. Deze belofte is iets wat weinig kantoren waar kunnen maken, maar bij kantoor B.O.S. is het standaard onderdeel van zijn werkwijze.

 

Kenmerk van veel andere kantoren:

Ze zitten op A-locaties. Ze zijn veel duurder. Ze werken standaard met uitstel indienen van uw belastingaangiftes. De meedenkfunctie is minimaal c.q. ze laten steken vallen. En ze gaan geleidelijk over op een digitale kantoor werkwijze. Dit zijn allemaal factoren, die in het nadeel zijn van uw klant. Het kantoor B.O.S. is in veel punten anders. Het zit niet op een A-locatie. Het werkt met  normale prijzen. Er wordt niet met uitstel gewerkt bij het indienen van belastingaangiftes. Alleen bij noodsituaties. Er wordt goed met uw dossier meegedacht. En het blijft een face-to-face kantoor. Er is ruimte voor maximaal 50 dossiers. Daarboven geldt een aannamestop. Het dossier van de klant optimaliseren staat voorop.

 

Beloften van B.O.S.:

 

Onderwerp administratie:

*Werkwijze waarbij ondernemer minimale tijd kwijt is aan verwerken en ordenen admin.papieren.

De ondernemer kan zich focusen op het runnen van zijn bedrijf, wetende dat de administratie is geregeld.

*B.O.S. verwerkt de aangeleverde informatie verder, zodat het voldoet aan de norm die de belastingdienst eist van de ondernemers

 

Onderwerp jaarrekening:

*In het 1e kwartaal van het jaar wordt het voorgaande boekjaar afgewikkeld van alle klantendossiers. Inclusief het jaargesprek.

*Vanaf april is de focus gericht op het nieuwe lopende boekjaar

*De jaarrekening wordt opgesteld voor 31 maart. Deze is nodig voor het uitvoeren van de aangifte inkomstenbelasting.

 

Onderwerp belastingen: de btw en de inkomstenbelasting

*Niet meer belasting betalen dan noodzakelijk is

*Niet verrast worden over de omvang van te betalen belasting

(ook bij wisselende scenario’s wijzigen de te verwachten belasting bedragen mee)

*Werkwijze waarbij u altijd de belasting kan voldoen

*Belastingaangiftes worden altijd op tijd uitgevoerd

De BTW wordt ingediend voor de btw deadline

De inkomstenbelasting wordt ingediend voor 1 mei, het streven is zelfs voor 1 april

(uitgezonderd de bijzondere situaties)

*U heeft dan geen last van opgelegde boetes en de heffingsrente van de belastingdienst

 

Onderwerp rapportages:

Het gaat er niet alleen om de administratieplicht uit te voeren voor de belastingaangiftes.

Het is ook belangrijk om te weten hoe je ervoor staat, wat je wilt bereiken, hoe wil c.q. kun je dat bereiken e.d. vraagstukken.

Inzicht in de rapportages. Alle soorten rapportages, die relevant zijn worden geleverd. Iedere maand, kwartaal of jaar. Dit zijn op maat afgestemde rapportages op de dossierstand van de klant. Op basis van deze rapportages krijg je betere inzichten over je dossierstand zodat de ondernemer betere beslissingen kan nemen over de toekomst. Het onderwerp rapportages is een belangrijk onderdeel voor een ondernemer.

 

Onderwerp financiële planning dossier:

Mogelijke scenario uitkomsten:

 1. Er wordt in het bedrijf te weinig verdiend. De onderneming is niet levensvatbaar. U kunt er dan beter mee stoppen en wat anders gaan doen.

 2. Er wordt in het bedrijf net voldoende verdiend. Proberen om het verdienmodel te verbeteren. Dit dossier is kwetsbaar voor het optreden van tegenslagen.

 3. Er wordt in het bedrijf meer dan voldoende verdiend. Proberen het verdienmodel vast te houden en verstandige bestedingsbeslissingen te nemen. Er zijn korte – (<1 jaar), middellange – (3-5 jaar) en lange termijn (>10 jaar) effecten verbonden aan de besluiten die genomen worden.

Onderwerp tegenslagen:

Je hoopt dat ze wegblijven, maar veel ondernemers krijgen op zijn tijd te maken met het optreden van tegenslagen. Het kenmerk van een tegenslag is: minder inkomsten, meer uitgaven of minder inkomsten en meer uitgaven. Zo’n tegenslag moet het bedrijf kunnen opvangen.

De mogelijke scenario uitkomsten:

 1. Bedrijf kan de tegenslag niet opvangen. Dit dossier eindigt dan in een faillissement gevolgd door de schuldsanering route.

 2. Het bedrijf kan de tegenslag verwerken. De schadelijke effecten worden geneutraliseerd. Indien het niet meer gaat, kan de ondernemer het bedrijf tenminste neutraal afbouwen. Dat is ook wat waard.

 3. De tegenslag is vervelend, maar het bedrijf kan het opvangen en vervolgens doordraaien.

Onderwerp reflectie:

Dossierstand in kaart brengen. Wensen en doelen van de ondernemer in kaart brengen. Vervolgens toekomst scenario’s bedenken. Voor het bedrijf, voor de oudedag- en voor de seniorenfase. Dit is het onderwerp meedenken over lange termijn vraagstukken.

Belangrijke inzichten:

 1. Alles valt of staat met het op orde hebben van de administratie. Vanuit die basis ontstaan vervolgens allerlei vervolgtaken. Belastingen, jaarrekening, rapportage inzichten en het bedenken van plannen. De 1e stap die B.O.S. doet met elke nieuwe ondernemer is zorgen dat het administratieproces op orde komt, zodat het voldoet aan alle eisen die B.O.S. stelt.

 2. Veel ondernemers denken: administratie is papieren afleveren, belasting betalen en voor de rest geloof ik het wel. Fout. Deze mensen laten heel veel kansen en mogelijkheden onbenut. Als de administratie verwerkt en de belasting voldaan is, begint het pas. Het analyseren van de dossierstand en het zoeken naar het optimaliseren van de uitkomsten. Proberen het maximale uit een dossierstand te halen. Afstand nemen van de dagelijkse ratrace en eens goed gaan nadenken waar je staat, waar je naar toe wilt en hoe je daar kunt komen. B.O.S. is van mening, dat ondernemers veel betere dossierstanden krijgen nadat ze dit proces  doorlopen.

 3. Je voert een administratie om te kunnen voldoen aan je fiscale verplichtingen. Maar als je toch een administratie hebt, maak er dan ook gebruik van om je eigen dossier te optimaliseren qua financiële planning. Want uiteindelijk ben je ondernemer om netto geld te verdienen, waarmee je leuke en nuttige uitgaven kunt uitvoeren. Hoe beter je inzicht wordt in je eigen bedrijf structuur, des te betere beslissingen je kunt nemen, wat tot betere financiële resultaten leidt.

Het DNA van administratiekantoor B.O.S.

(=de Boekhouder voor Ondernemers en Senioren):

Boekhouding op orde. Geen problemen (meer) met de belastingdienst. Bewaking van het dossier op de onderdelen inkomen, hypotheek, oudedagsvoorziening en seniorenvraagstukken.

Dit wordt afgestemd op de specifieke dossierstand van de klant met als doel een zo goed mogelijke situatie te creëren. De wens van ieder mens en dus het einddoel van elk dossier: de toekomst onbezorgd tegemoet zien.

Naast de belastingverwerking is er meer te halen uit een belastingdossier ! De belastingaangifte gaat over belasting heffen over inkomen (uit werk of oudedagvoorziening) en over vermogen (zelf opgebouwd of vergaard via een schenking en/of erfenis). Uit een belastingaangifte rolt een dossierstand van de financiële positie van de belastingplichtige. Hier hangen onderwerpen aan, waarover nader advies kan worden uitgebracht.

Naast het verzorgen van belastingaangiftes besteed administratiekantoor B.O.S. ook aandacht om de onderliggende onderdelen te optimaliseren als het er goed voorstaat en/of te neutraliseren als het er niet goed voorstaat. Dit komt neer op het gevaar ontwijken en te vermijden risico’s te elimineren.

Bedenk:

*Zowel in goede als in slechte tijden, er dient elk jaar belasting afgedragen te worden.

*En zowel in de werkzame fase als in de oudedag fase dient er voldoende besteedbaar inkomen over te blijven. Als dat onvoldoende wordt moet je, je levenstijl gaan aanpassen. Dit zijn pijnlijke processen. Deze situatie dien je te vermijden. Logisch toch.

 

Administratiekantoor B.O.S. samengevat:

Admin. kantoor B.O.S. is een allround kantoor waar u terecht kunt voor vrijwel al uw vraagstukken.

B.O.S. is de boekhouder voor

*ONDERNEMERS VRAAGSTUKKEN

 Tijdens de startfase, de uitoefening en richting de stop fase van het bedrijf.

+

*OUDE DAG VOORZIENING VRAAGSTUKKEN 

(denk aan: AOW, pensioen, kapitaal/lijfrente verzekeringen, hypotheek woonhuis, bedrijf verkopen, onroerend goed verhuren, doorwerken e.d.).

+

*SENIOREN VRAAGSTUKKEN 

(denk aan: belastingaangifte, berichtenbox en begeleiden bij optreden schakelmomenten).

 

Uitnodiging:

Spreekt deze filosofie en werkwijze u aan en

heeft u interesse in de dienstverlening van admin.kantoor B.O.S. ?

Neem dan contact op via email

info@boekhoudspecialist.nl

Voor meer info:

zie het afgesloten deel van de website

Om hier bij te komen heeft u een inlogcode nodig

Voer de ontvangen code in onderstaand hokje in.

Hoe komt u aan de toegangscode?

Antwoord:
U dient deze code te ontvangen van een bestaande klant van B.O.S., die bereid is de toegangscode aan u vrij te geven. B.O.S. draait op mond-op-mond reclame.

Of u krijgt de code van B.O.S., nadat u per email contact heeft opgenomen nadat uw kenbaar heeft gemaakt interesse te hebben in de dienstverlening van B.O.S.