Home – Administratiekantoor B.O.S. – Boekhouder voor Ondernemers en Senioren

ADMINISTRATIEKANTOOR B.O.S.

 

 

1. INLEIDING:

Admin.kantoor B.O.S. is gevestigd in Santpoort-Noord.

Admin.kantoor B.O.S. is een allround boekhoudkantoor waar u terecht kunt voor al uw boekhoud vraagstukken.

B.O.S. staat voor de Boekhouder voor Ondernemers en Senioren. 

De dienstverlening start bij ondernemers. Hun ouders kunnen er dan later bijkomen en op een gegeven moment gaan de ondernemers zelf de seniorenfase in. Zodoende is de dienstverlening ontstaan voor ondernemers en senioren. Maar de hoofdmoot is natuurlijk de ondernemers.

 

Ontevreden over uw boekhouder c.q. boekhoudkantoor en op zoek naar een betere?

Lees dan verder.

Hieronder is de dienstverlening voor ondernemers en senioren toegelicht.

 

 

Verwerking van de financiële administratie van ondernemers

*Opzet administratie

*Verwerking boekhouding

*Opstellen jaarrekening

*Rapportages (maand, kwartaal, jaar)

*Verzorgen fiscale aangiftes ondernemer (BTW en inkomstenbelasting)

*Advisering over lopende zaken en tijdens het optreden van schakelmomenten

Admin.kantoor B.O.S. werkt met het boekhoudpakket Snelstart.

En B.O.S. werkt NIET met een portal.

 

 

Belangrijke informatie:

B.O.S. werkt alleen met  de rechtsvormen

*de Eenmanszaak,

*de Vennootschap onder Firma (VOF) en

*de Maatschap.

Personen met een BV, CV en stichting hoeven zich niet te melden.

 

 

 

Redenen om te kiezen voor admin.kantoor B.O.S.:

Het klantenbestand ondernemers is grotendeels ontstaan uit overstappers van andere boekhoudkantoren.

Bij het overstappen krijg je altijd de reden van het overstappen te horen.

De vaak voorkomende redenen over de onvrede over de vorige boekhouder gaan over de issues:

* Steeds te maken met wisselende  contactpersonen

* De trage verwerking met wisselende contactpersonen, het doorschuif proces.

D.w.z. boekhouding wordt gedaan door persoon A. Opstellen jaarrekening door persoon B. Fiscale aangifte door persoon C. Oplevering en toelichting door persoon D.

* De standaard werkwijze bij velen is het werken met de uitstelregeling.

Het komt regelmatig voor, dat het fiscale jaar 2019 pas is afgewerkt in 2021. Dit betekent een doorloop van 1,5 jaar als iets niet goed gaat, voordat het zichtbaar wordt.

* Er voor uw gevoel een te hoge prijs gevraagd wordt voor de geboden dienstverlening.

* Het ontbreken van de meedenk rol van uw boekhouder.

* Het optreden van storende fouten met als gevolg het ontstaan van fiscale schade, die voor uw rekening komt.

* Doordat de huidige boekhouder stopt met zijn werkzaamheden (wegens pensioenleeftijd,  ziekte e.d.)

* Of een combinatie van bovenstaande.

* Daarnaast zijn er ondernemers, die hun boekhouding of de afwerking van de boekhouding willen uitbesteden.

+

Recent bijgekomen extra reden om te kiezen voor kantoor B.O.S.

Kantoren ondergaan zo nu en dan eigendomswijzigingen. Vader/moeder stopt met het kantoor en het kind zet het voort. Of twee bedrijven gaan verder als fusie. Of het bedrijf wordt overgenomen door een ander bedrijf.

Na deze eigendomwijziging treden vaak wijzigingen op. Andere contactpersoon, andere prijzen en de doorvoering van de verplichte digitaliseringsslag. De mode van de accountancybranche: zoveel mogelijk digitaliseren en afscheid nemen van het fysieke kantoor. Alleen ze vergeten de eindklanten.

De praktijk: veel mensen willen niet zitten bij een digitaal werkend kantoor, maar prefereren een fysiek kantoor. Het goede nieuws voor deze mensen: B.O.S. werkt natuurlijk ook digitaal waar het kan en nuttig is, maar het blijft vasthouden aan een fysiek kantoor.

m.a.w. B.O.S. blijft u kennen als persoon en u weet wie uw dossierzaken behartigd.

Het klinkt als iets logisch, maar bij de digitaal werkende kantoren zijn de mensen/klanten gedegradeerd tot anonieme BSN nummers. En tevens weten de klanten niet wie hun dossier behartigen, want ze krijgen alleen nog maar email berichten om in te loggen op een portal.

 

Kenmerken werkwijze admin.kantoor B.O.S.:

  1. Boekhouding, opstellen jaarrekening, de fiscale aangiftes en de oplevering met toelichting wordt door dezelfde persoon uitgevoerd.

  2. Altijd contact met dezelfde contractpersoon.

  3. Alle btw aangiftes worden op tijd gedaan conform de realiteit.

  4. Alle inkomstenbelasting aangiftes worden voor 1 april van elk jaar uitgevoerd.

  5. Er worden normale prijzen berekend, die vaak lager zijn dan berekend bij andere kantoren.

  6. Actieve meedenk rol met uw dossierstand.

B.O.S. is een boekhouder, die u een spiegel voorhoudt, u uitdaagt en mogelijke richtingen aangeeft en meedenkt vanuit uw gewenste toekomstrichting.

 

 

 

Doelen bij elk klantdossier:

*Het boekhoud verwerkingsproces op orde hebben

*Geen problemen (meer) met de belastingdienst krijgen

(met als gevolg het behouden van de gemoedsrust)

en

*De focus gericht houdt op de financiële planning voor de toekomst.

 

 

 Veel gehoorde opmerking van overgestapte klanten na verloop van tijd:

Het werk (boekhouding, jaarrekening, fiscale aangiftes) wordt sneller opgeleverd en op tijd uitgevoerd. Verder iemand die met je meedenkt over je dossierstand. Een vaste contactpersoon die snel bereikbaar is. En dat allemaal voor een lagere jaarprijs t.o.v. het vorige boekhoudkantoor.

Verder gegeven, iets waar B.O.S. zelf content over is:

Er is een laag verloop onder ondernemersklanten. Teken dat ze tevreden zijn. Daardoor worden ze ambassadeur van boekhoudkantoor B.O.S. in hun omgeving. Vandaar uit is het fenomeen ontstaan dat B.O.S. is gaan draaien op vnl. mond-op-mond reclame.

 

 

 

Overige informatie

 In de pdf bijlage staan alle ins en outs van de dienstverlening toegelicht.

PDF Dienstverlening kantoor B.O.S.

 

 

 

2. VOOR MEER INFORMATIE

Zie het afgesloten deel van de website.

Om hier bij te komen heeft u een inlogcode nodig.

Voer de ontvangen code in onderstaand hokje in

Deze code dient u te ontvangen van een bestaande klant van B.O.S., die bereid is de code aan u vrij te geven. B.O.S. draait op mond-op-mond reclame.

Een andere manier om de code te krijgen is door per email contact op te nemen en uw interesse in de dienstverlening van B.O.S. kenbaar te maken.

 

Uitnodiging:

Heeft u interesse in de dienstverlening van admin.kantoor B.O.S.?

Neem dan contact op via email

info@boekhoudspecialist.nl